زبان خویش را نگاه دار
توسط : raki
الامام علی ابن موسى الرضا(علیه السلام): احفظ لسانک تعز و لا تمکن الشیطان من قیادک فتذل _ زبان خویش را نگاه دار تا عزیز و محترم باشی و زمام نفس و خرد خود را به شیطان مسپار تا خوار و زبون نگردی . اقوال الائمة
جمعه 2/9/1386 - 12:16
پسندیدم 0
UserName