هر که نمیتواند کاری کند که گناهانش با ان زدوده شود بر محمد و الش زیاد صلوات بفرستد
توسط : raki
عن اباالحسن الامام علی الرضا(علیه السلام):من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوبه فلیکثر من الصلوات علی محمد و اله فانها تهدم الذنوب هدما _ هر که نمیتواند کاری کند که گناهانش با ان زدوده شود بر محمد و الش زیاد صلوات بفرستد چراکه صلوات گناهان را ریشه کن می کند . جامع الاخبار ص 59
جمعه 2/9/1386 - 12:15
پسندیدم 0
UserName
x