موقعی که در روز رستاخیز بنده را می طلبند اول چیزی که از او سئوال می کنند نماز است
توسط : raki
الامام علی ابن موسى الرضا(علیه السلام): اذا کان یوم القیامة یدعى بالعبد فاول شيء یسئل عنه الصلواة فاذا جاء بها تامةً و الا زخ به فی النار _ موقعی که در روز رستاخیز بنده را می طلبند اول چیزی که از او سئوال می کنند نماز است.اگر کامل بجای اورده باشد مورد عنایت قرار می گیرد و گرنه در اتش افکنده خواهد شد.
جمعه 2/9/1386 - 12:15
پسندیدم 0
UserName