اولين حلقه ازدواج را چه كسي به دست كرد؟
توسط : nafar408
به دست كردن حلقه ازدواج يكي از قديمي ترين و جهاني ترين  رسوم است . اين رسم مربوط به زمان هاي خيلي قديم است .  در واقع كسي نمي تواند زمان درست آن را بگويد ؛ اما استفاده از انگشتري  در مراسم ازدواج به شكل "حلقه" ، علامت كمال و ارتباط آن با وصلت دو فرد ، مؤيد كمال زندگي انساني به  شمار مي رفت . اولين مردمي كه در تاريخ ، حلقه ازدواج را به كار بردند مصريان بوده اند  . گويا در نوشته هاي هيروگليف كه نوشته هاي تصويري مصريان است حلقه ، علامت ابديت بود . يعني حلقه ازدواج به انگشت زوجين كردن ، به نوعي رمز زناشويي  پايدار و ابدي بوده است و پس از مصريان ،  مسيحيان نيز در حدود سال 900 ميلادي شروع به دست كردن و استفاده انگشتر و حلقه در مراسم ازدواج خود نمودند . شايد  براي بسياري اين سؤال پيش  بيايد كه چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم دست چپ مي اندازند ؟  تحقيقات نشان داده است كه يونانيان  قديم عقيده داشتند  كه رگ مخصوصي از اين انگشت مي گذرد و مستقيماً به قلب وارد  مي گردد  و برخي ها نيز بر اين معتقدند كه چون  اين انگشت را كمتر از ساير انگشتان دست خود مورد استفاده قرار مي دهيم حلقه درآن  قرار مي گيرد و به طور كلي براي به دست كردن يك وسيله زينتي مناسب تر از ساير انگشتان دست است .
_________________
اگر تنها ترین تنها شوم ، باز خدا هست ، او جانشین تمام نداشتنهاست( دكتر شریعتی)
جمعه 2/9/1386 - 10:21
پسندیدم 0
UserName