عشق
توسط : Lion heart

تمام زندگی انسان بر روی زمین در جست و جوی عشق خلاصه می شود حتی اگر پشت نقاب عشق به خرد پول یا قدرت خلاصه شود

جمعه 2/9/1386 - 8:56
پسندیدم 0
UserName
x