ايپ به وسيله ي موس.....................
توسط : hesam_k_2007
«تايپ در Word به وسيله ي موس»
براي انجام اين كار ابتدا در منو Start بر رويRun كليك كنيد و عبارتOsk را تايپ نماييد بدينوسيله مي توانيد با استفاده از موس تايپ نماييد وبراي از بين بردن آن همين عمل را دوباره تكرار كنيد.
جمعه 2/9/1386 - 8:54
پسندیدم 0
UserName