پند آموز
توسط : Lion heart

مسائل ساده غیر عادی ترین مسائل اند و تنها فرزانگان می توانند آنها را ببینند.

جمعه 2/9/1386 - 8:45
پسندیدم 0
UserName
x