ولادت با سعادت امام هشتم حضرت علي بن الموسي الرضا (ع) روح تپنده ايران مبارك باد
توسط :

سلام به شما اي روح سرشار از رضايت واميد در دل نااميدان ومستضعفان .سلام به شما كه قبله ي هشتم وحج فقرايي .وسلام به شما كه همه را حتي دشمنان خود را راضي نگه مي داريد . وسلام به شما كه ارادت خود را به تمام بندگان دنيا از آن سوي عالم مي رسانيد ودر دل آنان كه با يك گوشه ي اميدي به شما روي مي آورند وبا يك تماس ازدور دست به شما ارادت مي نمايند وسلامي عرض مي كنند .يا امام رضا خودت همه ي مشتاقانت را ياري كن .

جمعه 2/9/1386 - 1:43
پسندیدم 0
UserName
x