هر شكست لااقل
توسط : حامد...
هر شكست لااقل اين فايده را دارد كه انسان يكي از راه هايي را كه به شكست منتهي مي شود مي شناسد
پنج شنبه 17/8/1386 - 21:58
پسندیدم 0
UserName