قلب نوجوان ،
توسط : حامد...
قلب نوجوان ، همچون زمین ناکشته است که هر چه در آن افکنده شود می پذیرد . . حضرت علی (ع)
پنج شنبه 17/8/1386 - 21:51
پسندیدم 0
UserName