- راه دوست داشتن
توسط : حامد...
 

- راه  دوست داشتن هر چيز درك اين واقعيت است كه امكان دارد هر لحظه آن چيز از دست برود.

پنج شنبه 17/8/1386 - 21:35
پسندیدم 0
UserName