امام جعفر صادق (ع) :
توسط : حامد...
 

امام جعفر صادق (ع) :

 چون خدا خير بنده اي خواهد ، او را در دين دانشمند كند .

اذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين .

اصول كافي ، ج 1 ، ص 39

سه شنبه 15/8/1386 - 6:39
پسندیدم 0
UserName