سالگرد شهادت پیشوای ششم شیعیان جهان
توسط : حامد...
 

سالگرد شهادت پیشوای ششم شیعیان جهان ، خورشيد مدينه دين و دانش که گلشن فضل از چشمه دانش ایشان سیراب گشته و درخت علم در بوستان کلامشان روئیده ، حضرت امام جعفر صادق (ع) را خدمت تمامی دوستان و شیفتگان و تربیت یافتگان عترتش تسلیت عرض می نمایم

دوشنبه 14/8/1386 - 12:46
پسندیدم 0
UserName