نبو دنت مرگ منه راهی این سفر نشو
توسط : raki
نبو دنت مرگ منه راهی این سفر نشو نذار که عشق منو تو اینجا به آخر برسه بری تو و مرگ من از رفتن تو سر برسه نوازشم کن و ببین عشق میریزه از صدام صدام کن و ببین باز غنچه می دن ترانه هام اگر چه من به چشم تو کمم قدیمی ام گمم آتش فشان عشقمو دریای پر تلاطمم گریه نمی کنم نرو بغض نمی کنم بشین حرف نمی زنم بمون آه نمی کشم ببین
دوشنبه 14/8/1386 - 11:20
پسندیدم 0
UserName