به خواب من سری بزن...
توسط : raki
تورا قسم به غم ... به اشک... به ظلمت نگاه شب اگر شبی... دلت ز بی کسی گرفت به خواب من سری بزن... سری بزن ... سری بزن...
دوشنبه 14/8/1386 - 11:18
پسندیدم 0
UserName