آموزه ای از جانب خدای رحمان
توسط : raki
آموزه ای از جانب خدای رحمان>>تسليم يعني فكرتان را مشغول مشكلات و مسائل نكنيد،بلكه همه چيز را به دست من بسپاريد و بگوييد: خداوندا،اراده تو جاري شود،تو مشكلم را حل كن.تسليم يعني آنكه بگوييد: خداوندا،ستايش تو را كه همه چيز به دست توست و تو امور مرا به بهترين نحو و آنگونه كه به صلاح من است، تدبير مي كني.
دوشنبه 14/8/1386 - 11:15
پسندیدم 0
UserName