خداوندا...ای معبود من...
توسط : raki
خداوندا...ای معبود من...نمی دانم چرا، ولی گاهی هوس می کنم فقط و فقط خدای من باشی تا با خیال راحت در حضورت زانو بزنم و رنج همه این سالها را روی شانه های صبور تو گریه کنم و تو تنها یک لبخند بزنی، یعنی همه را بخشیده ای.
دوشنبه 14/8/1386 - 11:14
پسندیدم 0
UserName