علت عقب ماندگی
توسط : mamad23

علت عقب ماندگی ایران، نداشتن  روحیه ی آرمان خواهی ایرانیان است.

دوشنبه 14/8/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName