شفاف ترین کلمات بزرگترین احساسات همواره متعلق به خداوند است
توسط : raki
شفاف ترین کلمات بزرگترین احساسات همواره متعلق به خداوند است هرچه کمتر از این باشد از منابع دیگر آمده است . بالا ترین افکار ، افکاری است که شامل نشاط و شادی باشد شفاف ترین کلمات ، کلماتی هستند که حاوی حقیقت باشند و بزرگترین احساسات ، احساساتی هستند که تو عشق می نامی. شادی ، حقیقت و عشق این سه قابل جابجایی هستند و یکی همواره به دیگری می انجامد
دوشنبه 14/8/1386 - 10:53
پسندیدم 0
UserName