زندگي زيباست
توسط : raki
زندگي زيباست من حس ميكنم خنده ها را مي توان تقسيم كرد ميتوان تصويري از لبخند را بر لب بغضي كهن ترسيم كرد مي توان گلواژه را تفسير كرد مي توان با نسترن ها شاد بود مي توان با شقايق گريه كرد مي توان با مريم و نرگس نشست و قصه گفت مي توان پروانه بود و همچو شمعي آب شد هرچيزي كه بخواهيد مي توانيد باشيد
دوشنبه 14/8/1386 - 10:52
پسندیدم 0
UserName