شيشه هاي ديده ما پر گلاب کن
توسط : raki
گلبرگ را ز سنبل مشکين نقاب کن / يعني که رخ بپوش و جهاني خراب کن / بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را / چون شيشه هاي ديده ما پر گلاب کن
دوشنبه 14/8/1386 - 10:46
پسندیدم 0
UserName