گمان بد مبر
توسط : raki
امير المومنين علـــــــــــــــــــــــــي ابن ابي طالب(عليهم السلام):لا تظن بکلمة خرجت من اخيک سوءاً و انت تجد لها في الخير محملاً _ هيچ گاه به سخني که از دهان برادرت بيرون مي ايد تا وقتي محمل خوبي براي ان مي يابي گمان بد مبر _ کافي ج2 ص 362 _ قابل توجه برادارن و خواهراني که زود از بستگان و دوستان بخاطر کمترين چيز ناراحتي و کينه بدل مي گيرند!!! اميدوارم خوب بخوانيم و عمل کنيم
دوشنبه 14/8/1386 - 10:45
پسندیدم 0
UserName