تاریخ در چنین روزی 14 آبان - ۲۳شوال - 5 November - سقوط دولت شریف امامی
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی  14 آبان - ۲۳شوال - 5 November - سقوط دولت شریف امامی

در چنین روزی در سال 1357 ه ش دولت شریف امامی سقوط کرد  .

با آغاز نهضت اسلامی ، دانشگاهها و مدارس کشور به کانون تظاهرات باشکوهی بر ضد رژیم پهلوی بدل شده بود . پس از واقعه 13 آبان 1357 که درآن عمال رژیم پهلوی دانش آموزان را به خاک و خون کشیدند  ، در چنین روزی در سال 1357 مردم در اعتراض به این کشتار سبعانه  تظاهرات گسترده ای برپا کردند . شدت مخالفت  قشر های مختلف مردم باعث شد دولت شریف امامی که شعار عوام فریبانه آشتی ملی را مطرح می کرد ،  سقوط کند و جای خود را به دولت ارتشبد ازهاری بدهد . شاه نیز در رادیو و تلویزیون اعلام کرد که صدای انقلاب مردم ایران را شنیده است و ضمن اعتراف به اشتباهات خود از علما خواست که مردم را به آرامش دعوت کنند حال آنکه امام خمینی ره در این زمان با موضعگیری قاطع نسبت به این اقدام شاه ضربه نهایی را بر پیکر رژیم وارد ساختند . دولت ازهاری نیز در مقابل توفان خشم مقدس مردم  ، باهیبت  نظامی خود نتوانست کاری از پیش برد و آرزوهای دور و دراز اربابانش را به گور برد . دولت ازهاری  چونان برفی در برابر آفتاب تموز آب شدو  در باتلاق رژیم فرو رفت.

دوشنبه 14/8/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName