تاریخ در چنین روزی 14 آبان - ۲۳شوال - 5 November - بحران کانال سوئز
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی  14 آبان - ۲۳شوال - 5 November - بحران کانال سوئز

درچنین روزی در سال 1956 میلادی نیروهای مهاجم انگلستان و فرانسه  در سرزمین مصر فرود آمدند  . این حمله در پی ملی کردن کانال سوئز از سوی رییس جمهوروقت مصر  جمال عبدالناصر و با تجاوزسه جانبه   بریتانیا و فرانـسه و رژیم اشغالگر قدس  آغـاز شد.  در این تجاوز صهیـونیستهـای تحـت فرمانـدهـی بـن گـوریـون جنایت پیشه بخشهایی ازصحرای سینا و نوار غزه را قریب بـه شـش مـاه بـه اشغـال خود در آوردند تا اینکه سرانجام بنا به تصمیم سـران آمـریکـا و شـوروی یعنـی آیزنهاور و خروچف از این منطقه خارج شدند .

دوشنبه 14/8/1386 - 9:37
پسندیدم 0
UserName