امام علی (ع )
توسط : حامد...
 

امام علی (ع )

مردی نزد اميرالمؤمنين (ع )آمد وگفت : ای امير مؤمنان ! من از نماز شب

محروم شدم . علی (ع )فرمود: تو مردی هستي که گناهانت تو را زندانی  (اسير)

کرده است .

جاء رجل الی اميرالمؤمنين - عليه السلام - فقال : يا اميرالمؤمنين انی  قد

حرمت الصلاة بالليل ، فقال اميرالمؤمنين -عليه السلام - : انت رجل قد

قيدتک ذنوبک .

 ( ميزان الحکمه ، ج 5، ص 422 )

دوشنبه 14/8/1386 - 8:13
پسندیدم 0
UserName