از همه ي مردم بخيل تر
توسط : حامد...
 

از همه ي مردم بخيل تر كسي است كه دراداي سلام بخل ورزد.

دوشنبه 14/8/1386 - 8:13
پسندیدم 0
UserName