امام رضا (ع )
توسط : حامد...
 

امام رضا (ع )

هر کس نماز بخواند، ولی زکات و ماليات اسلامی نپردازد، نمازش قبول

نمي شود.

من صلی و لم يزک لم تقبل صلوته

 ( بحار الانوار، ج ,96 ص 12 )

دوشنبه 14/8/1386 - 8:12
پسندیدم 0
UserName