امام جعفر صادق (ع) :
توسط : حامد...
 

امام جعفر صادق (ع) :

 ما دوست داريم كسي را كه عاقل ، فهميده ، فقيه ، خويشتن دار ، با مدارا ، بردبار ، راستگو و باوفا باشد .

إنا لنحب من كان عاقلا ، فهما ، فقيها ، حليما ، مداريا ، صبورا ، صدوقا ، وفيا .

اصول كافي ، ج 3 ، ص 95

دوشنبه 14/8/1386 - 8:10
پسندیدم 0
UserName