اعلاميه ي احترام و اعتماد به نفس (قسمت سوم)
توسط : حامد...
 

اعلاميه ي احترام و اعتماد به نفس (قسمت سوم)

 

 

چند توصيه براي افزايش ميزان اتکاء به نفس

 

* اظهارات تأکيدآميز

 

اين اظهارات ابزار و وسايلي بسيار مناسب براي ذهن ما به شمار مي رود. اظهارات تأکيد آميز شيوه اي عملي و بسيار ساده براي تغيير دادن پيام هايي قديمي است که ما ديگر نيازي به آنها نداريم.

 

? اين جملات شبيه به انديشه اي مثبت يا فکري که ما مي توانيم ذهنمان را آگاهانه بدان متمرکز سازيم مي باشد هنگامي که مي خواهيم مراحل تغيير و تحول را در وجودمان آغاز کنيم و بر ميزان اتکاء به نفس مان اضافه کنيم لازم است دو نکته را عميقاً و قلباً بپذيريم:

 

1- اين خود ما هستيم که انديشه هايي را که در وجودمان هست، خلق مي کنيم، و اين ما هستيم که مسئول آنها مي باشيم.

 

2- زندگي همواره رو به رشد و تکامل است .

 

پايه و اساس کاربرد اظهارات تأکيد آميز به شکل زير است:

 

اعتقادي که انسان نسبت به خود پيدا مي کند ? عادت ? انديشه

 

 

چگونه مي توان اظهارات تأکيد آميز خلق کرد؟

 

1- اظهارات تأکيد آميز بايد در زمان حال بيان شود.

 

2- استفاده از ضمير شخصي «من» بسيار مهم است.

 

3- اين اظهارات بايد همواره جنبه اي مثبت و سازنده داشته باشد.

 

4- اظهارات تأکيد آميز، زماني از قدرت و تأثير بيشتري برخوردار هستند که شما آن را به صورت جمله اي کوتاه و واضح و روشن بيان کرده باشيد.

 

5- اين جمله بايد معنايي دقيق براي شخصي که آن را بيان مي کند داشته باشد.

 

6- اين اظهارات بايد با واقعيت هايي که شخص بازگو کننده را در بر گرفته است، مطابقت و نزديکي داشته باشد؛ و همچنين جمله با روند فکري و اعتقادي بازگو کننده هماهنگي کامل داشته باشد.

 

7- اين اظهارات بايد کاملاً مشخص و دقيق باشد. جملات بيش از حد کلي، عمومي و مبهم به سختي مورد توجه قرار مي گيرد.

 

8- جملات مورد نظر بايد اغلب در طول روز به مدت سه ماه تکرار شوند. به وسيله «تکرار» پيام از سطح ضمير خودآگاه به ضمير ناخودآگاه منتقل مي شود.

 

براي تکرار اين جملات دو زمان بسيار مناسب است: لحظاتي پس از بيدار شدن از خواب و لحظات پيش از آنکه خواب شما را بربايد. در چنين لحظاتي جملات سريعتر و مستقيم تر به ضمير ناخودآگاه راه خواهد يافت.

 

* چگونه از يک جمله تأکيد اميز استفاده کنيد:

 

1- يکي از بخش هاي مختلف زندگي تان را که مايليد روي آن کار کنيد انتخاب نماييد ( روابط اجتماعي، محيط کار، عشق، برخورد با فرزند )

 

2- تصميم بگيريد که ميل داريد شاهد بروز چه چيزهايي در اين بُـعد از زندگي تان بشويد.

 

3- جمله اي ساده بيان کنيد که بتواند از هدف مورد نظرتان سخن بگويد.

 

4- اجازه دهيد که ذهنتان به اين جمله ي تأکيد آميز عادت کند.

 

5- اين جمله را در هنگام بيدار شدن و خوابيدن تکرار کنيد:.

 

6- صبور باشيد و دست از مداومت در کارتان بر نداريد.

 

* جملاتي براي نمونه:

 

«من خود را دوست دارم»،

 

«من موجودي فعال و مهربان و کاردان هستم»

 

«من صميمي ترين دوست براي خود هستم»

 

«من همانم که هستم و خيلي هم راحتم»

 

*چگونه مي توان فهميد که اين اظهارات مؤثر و مفيد واقع شده اند؟

 

هنگامي که به هدفي که در هنگام بيان جمله اي تأکيد آميز به دنبال آن بوده ايم دست پيدا کنيم و يا آن را حس کنيم، اين بدان معناست که جمله تأکيد آميز مؤثر و مفيد بوده است
دوشنبه 14/8/1386 - 8:8
پسندیدم 0
UserName