امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

صبر بر دو گونه است : صبر در انجام کار خوبیکه دوست نداری. و صبر بر ترک کار بدیکه دوست داری.

الصبر صبران : صبر علی ما تکره ، و صبر عما تحب

نهج البلاغه

دوشنبه 14/8/1386 - 8:8
پسندیدم 0
UserName