خواندن، انسان را كامل مي كند
توسط : حامد...
 

خواندن، انسان را كامل مي كند و سخنراني و گفتگوي او را حضور ذهن و سرعت انتقال مي دهد.

دوشنبه 14/8/1386 - 8:5
پسندیدم 0
UserName