« خودباوری »
توسط : حامد...
 

« خودباوری » یک تجربه ی درونی است و هر کسی که در اندیشه و احساس خود آن را لمس کند

دوشنبه 14/8/1386 - 8:4
پسندیدم 0
UserName