بندگى خدا،
توسط : حامد...
 

بندگى خدا، انسان را از بند بندگى بندگان مى‏رهاند و به عزت وبى‏نيازى مى‏رساند.

دوشنبه 14/8/1386 - 8:1
پسندیدم 0
UserName