حضرت رسول (ص) :
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص) :

 از مردم جهنم آنكه عذابش از همه آسانتر است دو كفش آتشين بپا دارد كه مغزوي از حرارت كفشهايش به جوش ميآيد .

ادني أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه .

كنز العمال ، ج 14 ، ص 527 ، ح 39507

دوشنبه 14/8/1386 - 7:53
پسندیدم 0
UserName