خواستگاه رنج
توسط : ياس نبي
 

به نام یگانه 

عرفان همان غایت دین است.دین به معنای عام خود اما الهی و از جانب حضرت حق.چرا كه اوست كه دریچه معرفت را رو به تو می گشاید.رهرو گر صد هنر دارد  توكل بایدش.عرفان همان نتیجه ای است كه هر راه الهی در پی ان است.یعنی رسیدن به یقین.یقین همان شهود است كه در درجه بالاتر از ایمان است.راه عرفان از انجا اغاز میشود كه خدا بشر را ندا داد.در دستورات انبیا.چرا كه علم به فطرت انسان و راه رهایی دارد.عرفان را در خود بجویید به قول بودا.ای عزیز به تو میگویم در این جسم بلند یا كوتاه قامت همه چیز است رنج خواستگاه رنج.راه رهایی از رنج.جهان و خواستگاه حهان و رستگاری.اگر سعی بر گشودن دری دارید كه خدا آن را نهی كرده این همان تولید عدم است و موثر همان اثر است.و انچه شما را به انجام ان فرمان داده ایجاد هستیست.ایجاد كننده خداست اما واسطه ماییم.عرفان یعنی مظهر نور بودند و ایینه شدن. از خود باید تهی شد همچون اینه با  كدری  نور را منعكس نمیكند.اگر دنبال عرفان هستید راه صحیح را بجویید و ان را جز در راه خدا انجام ندهید.وراه را جز در دستورات خدا نجویید.خود را عاقل تر از خدا ندانید تا به دنبال اصولی تازه باشید ولی انها را با شرایط زندگی مطابقت دهید.در این راه از مصاحبت با انهایی كه راه را به كمال و سلامت پیمودند استفاده كنید.كتابهای این بزرگان موجود است.عرفان همان نماز است اگر خود نماز شوید همان صدقه است اگر خود صدقه شوید همان ذكر است اگر وجودت همان ذكر باشد ... 

انشاالله.............یاعلی مدد

دوشنبه 14/8/1386 - 1:35
پسندیدم 0
UserName