ناپلئون بناپارت
توسط :
ناپلئون بناپارت : در دنيا فقط از يک چيز بايد ترسيد و آن خود ترس است .
ناپلئون بناپارت : اولين شرط توفيق شهامت و بي باکي است .
ناپلئون بناپارت : ناياب ترين چيزها در جهان دوست صميمي است .
ناپلئون بناپارت : دردها و رنج ها فکر انسان را قوي مي سازد
ناپلئون بناپارت : کساني که روح ناميد دارند مقصرترين مردم هستند.
ناپلئون بناپارت : کسي که مي ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.
ناپلئون بناپارت : يک روز زندگي پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامي است.
ناپلئون بناپارت : پيروزي يعني خواستن .
ناپلئون بناپارت : عشق گوهري است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.
ناپلئون بناپارت : عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجيب
ناپلئون بناپارت : فداکاري در راه وطن از همه فضايل باارزشتر است.
يکشنبه 13/8/1386 - 23:1
پسندیدم 0
UserName