نصیحت
توسط : maceha

کعبه یک راه و نشـــانیست که راه گــــــم نشـــود

حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست

 

يکشنبه 13/8/1386 - 22:34
پسندیدم 0
UserName