دل
توسط : maceha

دل مــــا بدور رویت زچمن فـــــراغ دارد

که چو سروپای بندست وچولاله داغدارد

یامهدی( عج )

يکشنبه 13/8/1386 - 22:27
پسندیدم 0
UserName