آقاسي
توسط : گردباد

   

       فقه شمشير امام صادق است

    هر كه بي شمشير شد نالايق است

يکشنبه 13/8/1386 - 21:54
پسندیدم 0
UserName