یادمان باشد ...
توسط : عافی
 

یادمان باشد از امروز خطا یی نکنیم

گر چه در خود شکستیم صدایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

طلب عشق ز هر بی سروپایی نکنیم

ز دل مهر تو بیرون رفتنی نیست

غم عشقت به هر کس گفتنی نیست

ولیکن آتش عشق و محبت

میون مردمان بنهفتنی نیست

يکشنبه 13/8/1386 - 19:50
پسندیدم 0
UserName