. . .
توسط : عافی
 

از غم من و غم تو

تب من و تب تو

همه بی خبرند

از دل من و دل تو

شب من و شب تو

همه بی خبرند

ای خدا ... !

از طرف : A-P

يکشنبه 13/8/1386 - 19:49
پسندیدم 0
UserName