من و دل...
توسط : hassankamali

بیا برای یکبار هم که شده صادق باشیم. جلوی آیینه می شینم...

نگاه می کنم...

چی می بینم؟ خودم رو...

این منم؟

میرم به گذشته سوار مرکب خیال...

چه گذشته ای... یه دنیا شور  و شر... یه دنیا آرزو... یه عالمه عشق و احساس که فقط همین آخری مونده هنوز...

هنوز حس میکنم لرزیدن دلم... هنوز به شماره افتادن نفسم رو دوست دارم... هنوز عاشق...

بدون عشق زندگی من چیزی کم داره...

هنوز وقتی یه ترانه از اون زمان رو میشنوم میشه به راحتی قطرات اشکو رو گونه هام دید...

من این حس قشنگو با تمام قلبم حفظ میکنم...

يکشنبه 13/8/1386 - 17:0
پسندیدم 0
UserName