محبت...
توسط : 2004 oghab

محبت مثل سکه میمونه که اگه تو قلک دل بیفته     

نمیشه درش آورد,اگرم بخوای درش بیاری  باید     

دلت و بشکنی!

يکشنبه 13/8/1386 - 16:41
پسندیدم 0
UserName