دنیا چیست؟
توسط : mohsen_yahoo

 

دنیا میدان بزرگ آزمایش است که هدف آن جز عشق چیزی نیست.در این دنیا همه چیز در اختیار بشر گذاشته شده،وسایل و ابزار کار فراوان است،عالی ترین نمونه های صنعت،زیبا ترین مظاهر خلقت،از سنگریزه ها تا ستارگان،از سنگدلان جنایتکار تا دلهای شکسته یتیمان،از نمونه های ظلم وجنایت تا فرشتگان حق و عدالت، همه چیز و همه چیز در این دنیای رنگارنگ خلق شده است.

انسان را به این بازیچه های خلقت مشغول کرده اند.هر کسی به شان خود به چیزی می پردازد،ولی کسانی یافت می شوند که سوزی در دل و شوری در سر دارند که به این بازیچه راضی نمی شوند. این نمونه های زیبای خلقت را دوست دارند و می پرستند. شهید چمران

يکشنبه 13/8/1386 - 16:33
پسندیدم 0
UserName