بی نیاز ترین مردم
توسط : یاكریم

امام رضا(ع):

" کسی که بخواهد بی نیاز ترین مردم باشد ، باید به آنچه نزد الله تعالی است اطمینان داشته باشد".        

يکشنبه 13/8/1386 - 15:17
پسندیدم 0
UserName