ناشناخته
توسط : karimi_r2000

<a

باغبــانی که به گـل خـار شـدن آموزد....به سپیـــداران هـم، دار شـدن آمـوزد

وای از آن جبهه ابری که باران سمـوم....بـه چمنــزار، نمــک زار شـدن آمــوزد

عاشقا! درد ز بی درد نهان باید داشت....او طبیعی است که بیمار شدن آموزد

آیینه گر شـکند باز همـان آییـنه است....ننــگ آن است که زنـگـار شدن آموزد

يکشنبه 13/8/1386 - 14:54
پسندیدم 0
UserName