امام خميني (ره) :
توسط : یاكریم

به نام خدا

امام خميني (ره) :

فرزندان عزيزم ! شما خوب مي دانيد که مقدّرات جمهوري اسلامي در آينده به شما سپرده مي شود ، از خود و دوستانتان کاملاً مراقبت نماييد تا در ابعاد مختلف ، چه بُعد اعتقادي و چه ابعاد ديگر ،‌صراط مستقيم را بپيماييم .

يکشنبه 13/8/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName