بوي خدا
توسط : یاكریم

در خلوت شب ز حــق صـدا مي آيد    

 از عطر سحر بوي خدا مي آيد

با گوش دگر شنو به غوغاي سکوت 

 کز مرغ شب ، آواز دعا مي آيد

يکشنبه 13/8/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName