ثواب لا اله الا الله...
توسط : نگارینا
 

 

 


زيد بن ارقم از پيامبر(ص) و نيز از امام صادق (ع)

روايت ميكند كه فرمودند:


« هر كس لا اله الا الله را با اخلاص بگويد، وارد بهشت شود،
 و اخلاص آن است  كه
لا اله الا الله او را از محرمات خداوند
 عزوجل باز دارد.
»

يکشنبه 13/8/1386 - 14:32
پسندیدم 0
UserName