بي ارزش ترين دانش و برترين علم
توسط : یاكریم

به نام خدا

امام علي (ع) :

بي ارزش ترين دانش ، دانش است که بر سر زبان است و برترين علم ، علمي است که در اعضا و جوارح آشکار است .

يکشنبه 13/8/1386 - 14:31
پسندیدم 0
UserName